Dom ep.1

Rynek w zakresie nieruchomości jest modyfikowany, w konsekwencji czego doświadczamy fluktuacji kosztów nieruchomości w toku wynajmu, sprzedaży, kupna bądź zamiany. Wymienia się rynki: pierwotny i wtórny. Rynek pierwotny to nowe nieruchomości, rynek wtórny tymczasem nieruchomości już stosowane. Nieruchomościami nazywamy różne budowle, zarówno domy, biurowce, jak i lokale, jak też działki. Na rynku pierwotnym przeważnie można kupić nieruchomość bezpośrednio od dewelopera. Deweloper to inwestor, który zajmuje się sprzedażą budynków, lokali i działek, a często również kompleksowym ich cyklem powstawania, począwszy od projektów aż do sfinalizowania budowy.